Stoppningsmaterial

Stoppningsmaterial - Vadd

Vi tillhandahåller flera typer av löst stoppningsmaterial med olika användningsområden. Materialen kan användas till en mängd olika applikationer som ex. möbelstoppning, flytelement, isolering mm.


Vi hjälper till att finna rätt material till Era produkter.


ANPASSNING AV MATERIAL

Vid all tillverkning behöver material skäras till eller anpassas. Vi har lösningar för att konvertera och anpassa samtliga av våra tillhandahållna material. Detta hjälper våra kunder att förenkla många moment vilket leder till en effektivare tillverkningsprocess.


Bearbetning av materialen görs genom flera olika metoder, bl.a stansning, kall eller varm bearbetning, roterande bearbetning mm. Vi hjälper er att finna rätt lösning för varje detalj.