Cellpolyeten - Cellplast

Cellpolyeten | Cellplast

Vi tillhandahåller ett sortiment av olika typer av cellpolyeten och cellplast. Tillskäring kan göras i önskad tjocklek, storlek eller efter ritning. Materialen kan användas till en mängd olika applikationer som ex. förpackningar, tekniska applikationer, formgjutning mm. Kontakta oss gärna vid behov av rådgivning.

Cellpolyeten


Tvärförätad cellpolyeten. Finns i olika densitet från 24kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Cellplast


Standardkvaliteter av cellplast. Finns i olika densitet och färger. Tillskärning görs i önskade mått.

Vi hjälper till med tillskärning och anpassning.

ANPASSNING AV MATERIAL

Vid all tillverkning behöver material skäras till eller anpassas. Vi har lösningar för att konvertera och anpassa samtliga av våra tillhandahållna material. Detta hjälper våra kunder att förenkla många moment vilket leder till en effektivare tillverkningsprocess.

Bearbetning av materialen görs genom flera olika metoder, bl.a stansning, spaltning, kall eller varm bearbetning, roterande bearbetning mm. Vi hjälper er att finna rätt lösning för varje detalj.