3M | Transfertejp

3M | Transfertejp - ATG

Dubbelhäftande transfertejper och mycket tunna limfilmer för olika applikationer. Några av transfertejperna kan användas med ATG tejppistol vilket underlättar monteringsarbeten så att det går lättare och snabbare att sammanfoga delar. Kontakta oss vid frågor om andra produkter eller vid behov av rådgivning.

3M Transfertejp 950 (Plaster, låg, högenergiytor mm.)


3M 950 är en effektiv dubbelhäftande transfertejp med kraftigt hugg. Tejpen har utmärkt vidhäftning mot de flesta plastmaterial, inklusive lågenergiplaster. Eftersom den är lite tjockare kan tejpen användas inom fler användningsområden. Finns även i ATG version till ATG-700 tejppistol och heter då 969. Vid tejpning av svåra ytor kan primer användas (Primer 94).


300 HÄFTÄMNE - HÖG HÅLLFASTIGHET MOT BÅDE HÖG OCH LÅGENERGIYTOR


Tejptjocklek utan liner: 0,13 mm.


Temperaturbeständighet:


66 °C kontinuerligt  121 °C tillfälligt

3M Transfertejp 9485 (Plaster, svåra ytor, mm.)


3M 9485 är en kraftfull dubbelhäftande transfertejp som klarar plaster och svårare substrat. Den klarar de flesta plastmaterial, inklusive lågenergiplaster och har högre sjuvhållfastighet och temperaturtålighet än övriga transfertejper. Finns även i ATG version till ATG-700 tejppistol och heter då 926.


350MP HÄFTÄMNE – PERFEKT FÖR LAMINERING AV PLASTER OCH SVÅRA SUBSTRAT


Tejptjocklek utan liner: 0,13 mm.


Temperaturbeständighet:


149 °C kontinuerligt  232 °C tillfälligt

3M VHB 9469 PC (Transfertejp 0,13mm)


3M 9469 är en tunn kraftfull dubbelhäftande klar VHB transfertejp som har hög temperaturbeständighet. Lämplig för sammanfogning av tunna metallmaterial och plaster med hög ytenergi. Denna tejp passar för många industriella applikationer och har högre sjuvhållfastighet och temperaturtålighet än övriga transfertejper.


AKRYLHÄFTÄMNE MP 100 – HÖG TEMPERATURBESTÄNDIGHET


Tejptjocklek utan liner: 0,13 mm


Temperaturbeständighet:


Från -30°C  till 260 °C tillfälligt

3M VHB 9473 PC (Transfertejp 0,25mm)


3M 9473 är en mycket kraftfull dubbelhäftande klar VHB transfertejp som har hög temperaturbeständighet. Lämplig för sammanfogning av tunna metallmaterial och plaster med hög ytenergi. 9473 är något tjockare än 9469 vilket gör att den även kan användas på ojämna underlag. Denna tejp passar för många industriella applikationer och har högre sjuvhållfastighet och temperaturtålighet än övriga transfertejper.


AKRYLHÄFTÄMNE MP 100 – HÖG TEMPERATURBESTÄNDIGHET


Tejptjocklek utan liner: 0,25 mm


Temperaturbeständighet:


Från -30°C  till 260 °C tillfälligt

3M Transfertejp 9627 360LSE (Plaster PP, HDPE mm.)


3M™ 9627 är en transfertejp som bygger på det mycket kraftiga häftämnet 360 LSE. Tejpen ger hög vidhäftning på de flesta ytor, inklusive plaster med låg ytenergi såsom polypropylene och pulverlackerade ytor. Mycket hög sjuv och fläkhållfastighet.


360 LSE HÄFTÄMNE - FÖR STRUKTURERADE LÅGENERGIYTOR


Tejptjocklek utan liner: 0,13 mm.


Temperaturbeständighet:


93 °C kontinuerligt  177 °C tillfälligt

ANPASSNING AV MATERIAL

Vid all tillverkning behöver material skäras till eller anpassas. Vi har lösningar för att konvertera och anpassa samtliga av våra tillhandahållna material. Detta hjälper våra kunder att förenkla många moment vilket leder till en effektivare tillverkningsprocess.

Bearbetning av materialen görs genom flera olika metoder, bl.a stansning, kall eller varm bearbetning, roterande bearbetning mm. Vi hjälper er att finna rätt lösning för varje detalj.

EXEMPEL