3M | Konstruktionslim

3M | Konstruktionslim

2-komponents konstruktionslim med olika egenskaper från 3M. Det finns akrylat och epoxilim för de flesta material såsom metall, komposit, glas, plast, PP mm. Kontakta oss gärna vid behov av rådgivning.

3M Scotch-Weld DP 8005 (Akrylat)


3M Scotch-Weld DP 8005 är ett 2-komponents konstruktionslim som kan användas till sammanfogning av lågytenergiplaster (som PE och PP) mot sig själva eller mot andra material – utan föregående ytbehandling. Klarar även HDPE plaster. (Gummimodifierat)

3M Scotch-Weld DP 810 (Akrylat)


3M Scotch-Weld DP 810 är ett konstruktionslim som kan användas till limning av plaster, elastomerer och metaller. Hög slagtålighet. För statisk och dynamisk belastning. Betydligt svagare lukt än andra akrylatlimmer.(Gummimodifierat)

3M Scotch-Weld DP 8010 (Akrylat) Blå 45ml


3M Scotch-Weld DP 8010 är ett 2-komponentslim konstruktionslim som kan användas till sammanfogning av lågytenergiplaster (som PE och PP) mot sig själva eller mot andra material – utan föregående ytbehandling. Klarar även HDPE plaster. (Gummimodifierat). Detta lim har samma egenskaper som 8005 men har längre öppentid.

3M Scotch-Weld DP 410 (Epoxi)


3M Scotch-Weld DP 410 är ett 2-komponents konstruktionslim som kan användas till limning av glas och metaller som aluminium, rostfritt stål och mässing. Utmärkt stabilitet vid statiskoch dynamisk belastning. Hög slagtålighet. Mycket högstyrka och utmärkta åldringsegenskaper. 37ml

3M Scotch-Weld DP 460 (Epoxi) Lång öppettid


3M Scotch-Weld DP 460 har samma egenskaper som DP 410 men med längre öppentid. Detta 2-komponents konstruktionslim är perfekt för limning av glas och metaller som aluminium,rostfritt stål och mässing ex. underlimning av diskbänkar etc. Utmärkt stabilitet vid statisk och dynamisk belastning. Hög slagtålighet. Mycket högstyrka och utmärkta åldringsegenskaper. 37ml

3M Scotch-Weld DP 105 (Epoxi) Flexibelt


3M Scotch-Weld DP 105 (Epoxilim) är ett 2-komponents konstruktionslim som är anpassat för material med olika längdutvidgningsfaktorer. Hög styrka. Mycket bra flytegenskaper, vilket gör limmet lämpligt för inkapsling.Perfekt för limning av glas och metaller som aluminium,rostfritt stål och mässing. Utmärkt stabilitet vid statiskoch dynamisk belastning. Hög slagtålighet. Mycket högstyrka och utmärkta åldringsegenskaper. 50ml.

3M Scotch-Weld DP 110 (Epoxi) Medel öppettid


3M Scotch-Weld DP 110 är ett 2-komponents epoxilim som är särskilt lämpligt för sammanfogning av metall och plast, för statisk och dynamisk belastning. Lite längre öppettid än DP105.

3M Scotch-Weld DP-100 (Styvt)


3M Scotch-Weld DP-100 konstruktionslim som kan användas till metaller, glas, keramik och andra material. Bra skjuvhållfasthet vid statisk belastning. Utmärkta reologiska egenskaper gör limmet lämpligt för inkapsling. 50ml (Epoxilim)

3M Scotch-Weld DP-100 FR (Flame Retardant)


DP-100 FR är ett styvt 2-komponents konstruktionslim innehållande flamskyddsmedel (UL 94). Passar för metaller, glas, keramik och andra material. Bra skjuvhållfasthet vid statisk belastning. (Epoxilim)

3M Scotch-Weld DP 610 (Polyuretan) Flexibelt


3M Scotch-Weld DP 610 är ett transparent 2-komponents konstruktionslim som är lämpligt för bl.a plaster och trä. UV-beständigt lim som inte gulnar. Utmärkt för användningsområden som kräver god genomsynlighet under lång tid. Bra fläkhållfasthet, viskositet och flexibilitet.

3M Scotch-Weld DP 270 (Elektronik)


3M Scotch-Weld DP 270  (Epoxilim) är ett 2-kompoents konstruktonslim för elektronikapplikationer och optisk utrustning. För inkapsling, skydd och tätning. Korroderar inte koppar. Minimal exotermisk reaktion (värmeutveckling) och krympning. För statisk belastning. 50ml

3M Scotch-Weld 2216 B/A Epoxi 250ml


3M Scotch-Weld 2216 B/A är ett mycket starkt flexibelt 2-komponents epoxilim med lång öppentid. Detta konstruktionslim har hög slagtålighet och fläkhållfastighet. Limmar plaster och metall mot sig själva eller mot andra material. 2216 härdar vid rumstemperatur. Detta lim kan användas till aircraft och aerospace applikationer om rätt Intyg om test har utfärdats och material uppfyller flygplanstillverkarens specifikationer.

Vi hjälper till att välja rätt lim till Era konstruktioner.

SAMMANFOGNING _ KONSTRUKTIONSLIM

För att skapa hållbara produkter krävs att välja rätt sammanfogningsteknik. Vi hjälper våra kunder att finna rätt konstuktionslim för de flesta applikationer. Limning kan många gånger förenkla flera moment och skapa betydligt starkare konstruktioner.

Vid svåra applikationer erbjuder vi konsultation och tester för att säkerställa att önskad konstruktionsstyrka uppnås.  Tester kan göras på plats eller i vårt eget testlab. Kontakta oss gärna vid behov av rådgivning.

EXEMPEL