Kallskum och Polyeter

Material - Tillskärning - Konvertering

Skumplast och cellplastmaterial

Skumplast | Kallskum


Vi tillhandahåller ett brett sortiment av kallskum. Finns i olika densitet från 35kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Cellplast | Cellpolyeten


Vi tillhandahåller även ett sortiment av cellpolyeten. Finns i olika densitet från 15kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Skumplast | Polyeter


Vi tillhandahåller ett brett sortiment av kallskum. Finns i olika densitet från 25kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Cellplastkulor / Rivet skum


Vi tillhandahåller även ett sortiment av skum i lös form. Riven polyeter, cellplastkulor mm.

Tekniskt skum


Vi tillhandahåller även flera typer av tekniska material för ljud och vibrationsdämpning förpackningar, instrumentlådor mm.

Vi hjälper till med tillskärning och anpassning.

ANPASSNING AV MATERIAL

Vid all tillverkning behöver material skäras till eller anpassas. Vi har lösningar för att konvertera och anpassa samtliga av våra tillhandahållna material. Detta hjälper våra kunder att förenkla många moment vilket leder till en effektivare tillverkningsprocess.

Bearbetning av materialen görs genom flera olika metoder, bl.a stansning, spaltning, kall eller varm bearbetning, roterande bearbetning mm. Vi hjälper er att finna rätt lösning för varje detalj.

InnoTex Sverige AB


Industrigatan 5, 341 50 Lagan Tel:  0372-80020


Copyright @ All Rights Reserved