Cellplast

Cellplast

Vi erbjuder ett sortiment med olika typer av cellplast. Lämpliga användningsområden är till stötdämpning och förpackningar mm. Materialen finns i olika densitet och färger. Tillskärning / konvertering kan göras i valfria mått eller efter ritning.

Cellplast PE 22 - Svart


Cellplast standardkvalitet med sluten cellstruktur som passar till bland annat förpackningar stötdämpning i lådor mm. 100% återvinningbar. Densitet: 22kg /m3


En: Closed Cell non cross-linked laminated polyethylene foam. Ideal for packaging applications requiring interior cushioning protection. CFC and HCFC free, 100% recyclable

Cellplast PE 22 - Vit


Cellplast standardkvalitet med sluten cellstruktur som passar till bland annat förpackningar stötdämpning i lådor mm. 100% återvinningbar. Densitet: 22kg /m3


En: Closed Cell non cross-linked laminated polyethylene foam. Ideal for packaging applications requiring interior cushioning protection. CFC and HCFC free, 100% recyclable. Density: 22kg/m3


Vi skär ut material enligt önskade mått eller ritning.

ANPASSNING AV MATERIAL

Vid all tillverkning behöver material skäras till eller anpassas. Vi har lösningar för att konvertera och anpassa samtliga av våra tillhandahållna material. Detta hjälper våra kunder att förenkla många moment vilket leder till en effektivare tillverkningsprocess.

Bearbetning av materialen görs genom flera olika metoder, bl.a stansning, kall eller varm bearbetning, roterande bearbetning mm. Vi hjälper er att finna rätt lösning för varje detalj.