Skumplast

Material - Tillskärning - Konvertering

 

Skum och cellplastmaterial

Skumplast | Kallskum

 

Vi tillhandahåller ett bredd sortiment av kallskum. Finns i olika densitet från 35kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Cellplast | Cellpolyeten

 

Vi tillhandahåller även ett sortiment av cellpolyeten. Finns i olika densitet från 15kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Skumplast | Polyeter

 

Vi tillhandahåller ett bredd sortiment av kallskum. Finns i olika densitet från 25kg och uppåt. Tillskärning görs i önskade mått.

Cellplastkulor / Rivet skum

 

Vi tillhandahåller även ett sortiment av skum i lös form. Riven polyeter, cellplastkulor mm.

Tekniskt skum

 

Vi tillhandahåller även flera typer av tekniska material för ljud och vibrationsdämpning förpackningar, instrumentlådor mm.

Vi hjälper till med tillskärning och anpassning.

ANPASSNING AV MATERIAL

Vid all tillverkning behöver material skäras till eller anpassas. Vi har lösningar för att konvertera och anpassa samtliga av våra tillhandahållna material. Detta hjälper våra kunder att förenkla många moment vilket leder till en effektivare tillverkningsprocess.

Bearbetning av materialen görs genom flera olika metoder, bl.a stansning, spaltning, kall eller varm bearbetning, roterande bearbetning mm. Vi hjälper er att finna rätt lösning för varje detalj.

InnoTex Sverige AB - Industrigatan 5, 341 50 Lagan Tel: 0372-80020

 

Copyright @ All Rights Reserved